Кампания „Избери, за да помогнеш“

За девети път стартира кампанията „Избери, за да помогнеш“ на Райфайзенбанк България. Те е предназначена не само за служители на Групата Райфайзен  – своето дарение може да направи всеки съпричастен към предложените каузи.

Проектът  „Пътуваща библиотека” а „Пътуващите книги на Стара Загора“ е сред 22-та общественозначими проектa в областите здравеопазване, социална сфера, култура и образование, опазване на околната среда, избрани да бъдат подкрепени тази година.

Проектът предвижда посещения на „Пътуваща библиотека“ в организации и центрове за хора в неравностойно положение, предоставяне на подходящи книги, издадени на българския книжен пазар; организиране на регулярни срещи за съвместно четене и обсъждане на книги на място с консултант по библиотерапия; организиране на ателиета по арттерапия на място с консултант по арттерапия, по време на които се работи с богат набор от рисувателни и приложни техники и художествени материали.

Културният живот на Стара Загора е богат, но рядко насочен към хора в неравностойно положение и лица в риск. Те живеят в малки, затворени общества, изолирани от социалния живот в града ни. Идеята на нашия проект е да опитаме да се докоснем до света на тези хора и внимателно да разширим границите му с помощта на библио и арттерапията.

Четенето на книги е доказало своята ефективност върху психичното състояние на хора, подложени на изолация и стрес. Прочетените думи имат способността да предизвикват емпатия и пъстра палитра от емоции. Докато четем често постигаме състояние близко до това при релаксацията. Библиотерапията е наука, която цели да оказва подкрепа чрез литературата, да показва, че читателят не е сам в това, което преживява, да разкрива нови гледни точки, да го мотивира при вземане на трудни решения и да повишава емоционалния му тонус.

Арттерапията позволява едно преживяване в алтернативна действителност, където участникът може да се изрази на безопасно място, да бъде чут и да пренесе позитивния опит от това преживяване в реалния живот. Чрез нея се постига себеизразяване, себепризнаване и повишаване на личната самооценка. Арттерапевтичният процес води до интеграция и преработка на травматичния опит и помага да бъде постигната цялостност на личността. Работата в групата повишава социалният опит, подобрява комуникацията между участниците, навиците в общуването и съпричастността към живота на другите.

В екипа си разполагаме с обучени консултанти по библиотерапия и арттерапия. Насочваме дейностите по проекта към две групи в неравностойно положение с различни потребности: хората от „Дом на инвалида – Стара Загора“ и Кризисен център „Самарянска къща“ Стара Загора, наши партньори в настоящия проект, с огромен опит зад гърба си в работата с хора в риск.

Целите ни са да предизвикаме интерес към четенето и литературата у хората в неравностойно положение от нашите целеви групи; да дарим на библиотеките в тези институции подходяща съвременна литература; да изградим навици за четене и способности за изразяване на емоционални състояния чрез изкуство и творчество; да внесем разнообразие в ежедневието им като направим четенето достъпно и приятно за тях, а творчеството – възможност за себеизразяване и релаксация. Защото любовта към книгите и изкуството е най-добрият начин да направиш света си по-голям и по-красив.