Детски читални на колела

1963 лв. е сумата, която проектът „Детска читалня на колела” на СНЦ „Пътуващите книги на Стара Загора” набра чрез кампанията „Избери, за да помогнеш” на Райфайзенбанк България ЕАД.

На 02.02.2017 г. на официална церемония бяха връчени символични чекове на 22-те оргатизации, участвали в кампанията.

Проектът „Детска читалня на колела“ цели да насърчи четенето сред децата в малките населени места, като им представи по атрактивен и забавен начин произведения от класическа и съвременна, българска и чуждестранна детска литература. Това ще се случи под формата на групови четения, гостуване на български детски автори, представяне и обсъждане на популярни детски книги. Проектът ще подпомогне с дарения библиотечния фонд на читалищата домакини, които разполагат с оскъдно финансиране за обогатяването му.

Всеки месец с „Детска читалня на колела“ ще организираме четене в малко населено място в област Стара Загора. В някои от читалните с нас ще гостуват детски писатели, за да представят свои книги. Освен четене, интерактивно представяне или драматизация на детски книги, всяко събитие ще включва забавна дискусия или конкурс за рисунки (на хартия или асфалт) върху представеното произведение, с които децата ще ни разкажат как са възприели посланията на представяната книга. На всяко събитие ще бъде предоставян награден фонд от книги за децата и читалището (или организацията) домакин. Книгите ще бъдат закупувани на преференциални цени от издателства, които пожелаят да станат партньори по проекта.

Кампанията се осъществява с подкрепата на Райфайзенбанк България ЕАД и кампанията „Избери, за да помогнеш”, Национален център за книгата – НДК и с медийната подкрепа на сайта Аз чета.

Прочетете повече за нашите детски читални на колела