Да се потънеш в „другия свят”

Владо Полеганов е талантлив писател и умел разказвач, който успя да потопи и гостите на срещата с него, която се случи на 15.02.2017 г. в Книжарница „Приятели” Стара Загора, в неговия „друг свят”.

Кой е другият свят? Сънуваме ли, докато сме будни? Кое е реалността? Какво представлява смъртта? Къде битува лудостта? Това са малка част от темите и въпросите, които си задавахме, опитвайки се да намерим посоката, в която да насочим съзнанието си.

С носталигия по старата фантастика и с поглед към новите технологии, срещата премина в една прекрасна дискусия, в която всеки откри своето място отдавайки се на „сънуването” в реалността.