Кампания „Избери, за да помогнеш“

За осми път стартира кампанията „Избери, за да помогнеш“ на Райфайзенбанк България. Те е предназначена не само за служители на Групата Райфайзен  – своето дарение може да направи всеки съпричастен към предложените каузи.

Проектът „Детска читалня за деца“ на „Пътуващите книги на Стара Загора“ е сред 24-те общественозначими проектa в областите здравеопазване, социална сфера, култура и образование, опазване на околната среда, избрани да бъдат подкрепени тази година.

Проектът ни цели да насърчи четенето сред децата в малките населени места, като им представи по атрактивен и забавен начин произведения от класическа и съвременна, българска и чуждестранна детска литература. Това ще се случи под формата на публични четения, гостуване на съвременни български детски автори, представяне и обсъждане на популярни детски книги. Проектът ще подпомогне дейността на малките читалища в област Стара Загора, които разполагат с оскъдно финансиране за обогатяване на детския си библиотечен фонд, чрез дарения на нови детски книги.

Една от целите на организацията е да върнем любовта на децата към четенето. Дейността на работещата от една година  „Читалня за деца“ към сдружението предизвиква голям интерес. Със собствени средства и с финансовата и морална подкрепа на родителите, сдружението прави всичко възможно да я разшири и да приобщи повече деца към нея. Но тъй като не е възможно да бъдат събрани деца от различни населени места на едно място, по едно и също време, се роди идеята да пътуваме до тях. Идеята вече е успешно реализирана в Берковица по покана от частен местен дарител. Интересът към инициативата беше огромен и ни дава увереност да продължим да я развиваме. Тези срещи се превръщат в запомнящи се събития за децата от малките населени места, където културният календар не е достатъчно богат и разнообразен.

Проектът на „Пътуващите книги на Стара Загора“ е един от шестте избрани в област „Култура и образование“ на кампанията. Ако сте съпричастни към каузата ни да върнем любовта на децата четенето, подкрепете ни като гласувате или направите дарение за Детската ни читалня на колела. Повече информация за проекта и как да направите това, ще намерите на сайта на кампанията.

Избери, за да помогнеш!