Благотворителен търг за книги „В помощ на Пътуващите книги“

„Пътуващите книги на Стара Загора“ е сдружение с нестопанска цел, в обществена полза, чиято мисия е да подкрепи и насърчи четенето и четящите хора, да подпомогнемлади таланти в областта на литературата и да работи активно с деца за изграждане на трайна любов към книгите. Дейността ни е свързана с организирането на множество културни събития и прояви, които допринасят за обогатяване културния живот на нашия град. Нашето сдружение организира първия благотворителен онлайн търг за книги във Фейсбук, с цел набирането на средства за лечение на дете с проблеми на зрението; бяхме партньори в националното събитие „Чети с мен“, съорганизатори на „Нощ на литературата 2015“ и 2016, редовно организираме в нашия град срещи и представяния на книги на съвременни български писатели, сред които Александър Секулов, Ангел Игов, Емануил А. Видински, Нинко Кирилов, Петя Кокудева, Йорданка Белева и много други. Партнираме си активно в различни инициативи с Община Стара Загора, Регионална библиотека „Захарий Княжевски”, Библиотека „Родина“ и редица други институции и неправителствени организации. Нашата дейност е изцяло доброволческа и безвъзмездна. Успяваме да съвместим професионалните си ангажименти с любовта към книгите, за да осъществим всичко това. Дейността ни досега е финансово подкрепяна основно от частни дарители. Получихме и материална подкрепа от Община Стара Загора, която ни предостави за безвъзмездно ползване за период от 3 години помещението, в което се помещава офиса и богатата ни обществена библиотека, събрана изцяло с дарения от издателства и частни лица. В това помещение се случват и повечето от нашите инициативи, както и ежемесечната ни “Читалня за деца”. Поради настъпващата зима, ние трябва да се погрижим това място да е отоплено, за да е уютно за нашите гости и посетители.

Поради тази причина и организираме този благотворителен онлайн търг на книги. С набраната сума, ще бъде закупен климатик, както ще се покриват и други изникнали нужди на сдружението.

Търгът няма определен краен срок.