Библиотерапия – да се лекуваме с четене!

СНЦ „Пътуващите книги на Стара Загора” разполага със сертифициран консултант по библиотерапия. Най-кратко това означава „лекуване с книги”.  Четенето на художествена литература е доказало още в древността своите терапевтични свойства.

Библиотерапията може да се използва в следните случаи: да помогне на хората да изградят собствен мироглед, да улесни разбирането на човешкото поведение, да повиши самооценката, да спомогне за намирането на нови интереси, да намали емоционално или умствено напрежение, да покаже на човек, че не само той има точно този проблем, тоест, че той може да се дискутира свободно, както и да покаже, че съществува повече от едно решение на този проблем и до него човек може да достигне сам.

Консултанти по библиотерапия можете да откриете още и в двете библиотека в града ни – Регионална Библиотека „Захарий Княжески” и Библиотека „Родина”.

За връзка с нашия консултант:

Олга Клисурова

Тел. 0898 440998

e-mail: patuvashtite.knigi@gmai.com

Повече за библиотерапията можете да научите от интервютата по Телевизия Загора и БТВ.