Утрото на еретиците

Утрото на еретиците
Стефка Венчева
Българска литература
ИК Марица
2007
195
Дарена от Стефка Аврамова

Какво се случва, когато иманяр тръгне по следите на орфисти, богомили и катари?
Как те се срещат, за да се доберат до древна тайна, заровена в родопска пещера?
Къде се намира истинското светилище на Дионис?
Защо мистичните школи от векове насам повтарят, че ние сме богоизбран народ?
Познавали ли са траките загадките на Космоса?
Идвали ли са катари в България?
Как окултни вярвания се преплитат с реалността, за да създадат една нова цялост?
Какво са оставили на съхранение тук?
Отговорите на всички тези въпроси се крият между кориците на тази книга.