Управление

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

Olga
Олга Клисурова – Председател
Философ по образование, книгоман по душа. За нея четенето е начин на живот. Има опит в работата на НПО сектора. Стреми се към съвършенство във всичко, което прави.

Pavlina
Павлина Делчева – Член на УС
Тя живее с книгите и книгите оживяват чрез нея. Читател-мечта, който ще намери смисъл във всяко четиво.

Bilyana
Биляна Вадинска – Член на УС
Творческа личност, за която стереотипите не важат. Прави красиво всичко, до което се докосне.

Учредители:
Олга Клисурова
Павлина Делчева
Биляна Вадинска
Даниела Делчева
Младен Калпакчиев
Слави Котаров
Иван Димитров