Победители

Цветът

Кралство Етигар,  352 г. сл. Хр. Гилиън бягаше през Тъмната гора. Сърцето му биеше учестено от нечовешкото усилие, което полагаше да продължи, да [...]

Цветът

   Помниш ли онези пролетни вечери, когато още беше твърде хладно? Тънкия филм, който като мъгла скриваше полетата в далечината, но носеше силната [...]

Очите

 Очите и бяха невероятни, само това помня. А знам, че е била всичко за мен. Толкова празен съм сега. Сякаш съм бил изпълнен [...]