Конкурси

Шарен

            Това се случи през далечната седемдесет и девета година в малкия град Препускане. Жителите му го наричаха, къде шеговито, къде не – [...]

Шарена

Видя първия бял косъм когато беше на седемнадесет. Вероятно беше нещо нормално и може би се случваше и на други освен нея, но [...]

Бъркодушеца

       Първата пролетна буря неудържимо свиваше голите, още, клони. Далечни гръмотевици насмитаха облаците и подобно на овчарски псета засъбираха сурото им стадо между [...]

Цветът

Кралство Етигар,  352 г. сл. Хр. Гилиън бягаше през Тъмната гора. Сърцето му биеше учестено от нечовешкото усилие, което полагаше да продължи, да [...]