Author
Олга Клисурова

Шарен

            Това се случи през далечната седемдесет и девета година в малкия град Препускане. Жителите му го наричаха, къде шеговито, къде не – [...]

Шарена

Видя първия бял косъм когато беше на седемнадесет. Вероятно беше нещо нормално и може би се случваше и на други освен нея, но [...]