Селото – устойчивата среда в България

Искрена и топла се получи срещата с Николай Илчевски. Той беше в града ни, за да представи новата си книга „Записки от сеската кръчма”. Срещата се състоя в уютната атмосфера на къща-музий „Гео Милев“. Това е сборник от 88 истински истории. Истории събирани в онези места на България,  които спокойно можем да кажем, че са сърцето и душата ѝ.  Книгата представя простия и същевременно толкова разнолик живот на селянина. Показва неговите страстти, тревоги, ежедневие. Книгата е преизпълнена с любов – любов между героите, любов към земята, любов към животните. Но най-вече любов на автора, към тези хора, които осигуравят и произвеждат прехваната ни.

Николай Илчевски сподели как и защо се е зародила идеята за тази книга. Разказа и много истории, които не са описани в нея. А на финал отговори и каква е била личната му мотивация да я напише, а именно: „Дори и един човек да откажа да продаде бащината къща или дядовата си нива, аз ще съм постигнал целта на книгата.”