Попътен вятър на Йова Станкова и галерията й от светове

На 25 май от 18:30 ч. на „Нашето място” в Стара Загора бе представянето на книгата „Галерия от светове” на Йова Станкова. Ние от „Пътуващите книги на Стара Загора” се отнасяме с особено внимание и грижа към дебютните книги на млади писатели. Вярваме, че в тях можем да открием най-личната и честна проекция на автора по въпросите, които го вълнуват истински, пораждат непреодолимо желание да пише и неочаквано събират смелостта да потърси и разкрие себе си за пръв път пред читателите. Затова и срещите ни с тях са запомнящи се, вглъбени около едно внимателно опознаване, в което да обвържеш написаното с личността на писателя.

Красивите цветя, аранжирани специално за това представяне, допълниха прекрасно усмивката, с която Йова Станкова ни посрещна и която често се появяваше в края на важните изречения, приканвайки ни да я последваме нататък.

Един дълъг разговор с Олга Клисурова и с присъстващите читатели, в който Йова ни разказа себе си не само чрез лични истории от детството и дългия път на порастване, криволичещ между Африка и Европа, но и чрез образите в книгата си. Пътят на духовното израстване на писателя е очертан в творбите му чрез осъзнатата сложност на човешките отношения, в които всеки негов герой участва със своя експозиция от човешки лица, създава свое интимно пространство в общата галерия от светове. Крехкостта в общуването се крепи върху мълчанието на най-дълбоките й образи, зад което се крие съкровеното, нежно желание да бъдат открити точните думи за изговаряне.

Вярвам, че всеки присъствал изгради свой образ на Йова, пренесе я върху прозрачното бяло платно на корицата, запечатвайки своя картина от срещата. Моята събрах в нейната усмивка с топло ръкостискане на раздяла.

Попътен вятър на Йова от всички ни!