Добрите книги лесно намират път към читателя

Кратките разкази на Мартин Колев създават свят, в който фантастичното спуска висящи мостове между съня и реалността, превръща невъзможните фигури във възможни и с бързи очни движения ги улавя в мрежите на микрото, където „голямото е в малкото, а не обратното“. Усет към краткия текст, умение да изгради в едно изречение пълнокръвен образ приятно изненадват читателя и загатват за млад талант, скулптиращ смело с формата на краткия разказ.

Срещата с Мартин Колев се превърна в микро събитие, с неслучайни читатели, в което екзактното, кратко говорене на младия писател караше всички да се чувстват приятно и удобно. Четенето на текстове от книгата се вплете във въпроси на обговарящата Олга Клисурова и насочи разговора в делничната вечер към темата за съня, където човек най-силно се доближава до същността си. Все по-често младите писатели използват елементи на  фантастичното, за да опишат абсурдността на реалното, спасявайки човека в мекотата на съновиденията. Положителните отзиви за „Микро“ на Мартин Колев доказват, че добрите книги лесно намират пътя си към читателя. А тази книга превръща прочита на краткия разказ в наситено, продължително преживяване.