Пътуващите книги – партньор в нов проект

СНЦ “Пътуващите книги на Стара Загора” са партньор в проекта „Дивата природа около нас: опознай и защити”, спечелен от Регионална библиотека „Захарий Княжески” в конкурса за малки проекти „Библиотеката – център на местната общност” – сесия първа, договор РД11-00-115/24.06.2016 между Министерство на културата и Фондация „Глобални библиотеки – България”.
Останалите партньори за изпълнение на проектните дейности са: Библиотека „Родина”, Сдружението с нестопанска цел „Зелени Балкани – Стара Загора”.

Проектът има за цел да повиши знанията на младите хора на Стара Загора за дивата природа с фокус богатото животинско разнообразие на заобикалящата ни градска среда и ползата от съвместното ни съществуване.

Много често хората в градовете и селата, в които живеят, не знаят, че около тях има една малка вселена от дива природа, която успешно и трайно се е адаптирала за живот в съседство с човека. И всички тези диви животинки са първи помощници в борбата ни с вредителите – насекоми, гризачи. Най-вече заради неинформираността си, при сблъсъците на човека с дивите му съседи, той подхожда с изненада, страх, а често и с агресия. Ето защо проектът цели да информира ученици, учители, родители и възможно най-голям още брой хора за ползите от съвместното ни съжителство с нашите диви приятели.

Продължителността на проекта е от октомври 2016 г. до април 2017 г. Всеки един от седемте месеца на изпълнение на проектните дейности ще бъде под „шапката“ на природозащитен проблем и/или защитен вид животно. При посещението си в Спасителния център на Зелени Балкани учениците ще се запознаят в детайли с темата на месеца, например местообитанието на вида, как да му помогнем да оцелее и с какво той е полезен на хората. В последствие всички по-нататъшни дейности до края на месеца ще бъдат обвързани с наученото и видяното – прожекции на филми, читални и работилници за изработване на демонстрационни модели. Младите хора ще предадат своите емоции и впечатления от месечните тематични занимания, като ги опишат в електронен блог. Ще придобият специфични умения за писане на текстови материали на екологична тема и онагледяване с изображения. В рамките на проекта ще бъдат отбелязани важни природозащитни дати: Нощ на прилепите; 2 февруари – ден на влажните зони; 1 април – ден на птиците, 22 април – ден на Земята.

Размерът на безвъзмездното финансиране е 4000 лева.