Един след полунощ

Един след полунощ
Керана Ангелова
Българска литература
ICU - publishing, translation, scouting
2013
119
ICU - publishing, translation, scouting

Един след полунощ е документален разказ за това какво ни се случва, когато започнем да виждаме. Сборникът с фрагменти, миниатюри и есета изплита мрежа от смисли и послания, моделиращи живота и творчеството на писателката Керана Ангелова. Книгата тръгва от детството на отворилото сетивата си за света впечатлително момиче и проследява израстването й в наблюдателен творец, в чиято вселена и най-дребната случка от всекидневието е знак за раждането ни в митологичното и литературното време. Думите на Керана виждат отвъд физическите измерения на битието. Разказите й за срещите със смъртта и живота, за любовта, болката и човешките взаимоотношения проникват надълбоко и остават задълго. Един след полунощ събира и размислите на писателката върху автори и произведения, оставили диря в личния й път и изведени до философски разсъждения върху природата на творчеството. „Родена съм в един след полунощ – пише Керана. – Може би поради тази причина по това време на денонощието най-ярко виждам невидимото – надвесена над белия лист.“