Български издателства подкрепят „пътуващите книги“.

Няколко български издателства изпратиха свои книги като с това заявиха своята подкрепа към каузата на „Пътуващите книги на Стара Загора“. Те ни изпратиха нови и интересни заглавия, които се радват на интерес на книжния пазар.

Засега в инициативата са се включили три издателства – Издателство Водолей, Издателство Монт и издателство Еднорог, но имаме заявено желание от още няколко.

Безкрайно сме благодарни на всички, които по един или друг начин ни подкрепят в нелекия път, който сме поели, но знаем, че той ще доведе до успех, защото имаме съюзници в него.