Направи парично дарение

logo

Парично дарение можете да направите в 

Първа Инвестиционна Банка АД
Банкова сметка: IBAN BG48FINV91501016542093
Банков код – FINVBGSF
СНЦ „Пътуващите книги на Стара Загора“